header-banner-image

مخازن هوای فشرده

محصول :

مخازن هوای فشرده

مخازن هوای فشرده اطلس تجهیز |

مشخصات محصول

در بسیاری از صنایع به هوای فشرده پاک و بدون روغن نیاز می باشد. در دهه های گذشته شرکت اطلس کوپکو پیشگام تولید کمپرسورهای روتاری دندانه ای بدون روغن مخصوص دندانپزشکی بود که هوای پاک و بدون روغن 100 درصد اویل فری تولید می کرد. شرکت اطلس کوپکو با هدف محافظت از تجهیزات حساس به روغن ، کمپرسورهای سری ZT/ZR را تولید نمود تا هوای فشرده با استاندارد کلاس بالا و بدون روغن در اختیار این صنایع قرار دهد.