header-banner-image

کمپرسور اویل فری

محصول :

کمپرسور اویل فری

کمپرسور اویل فری اطلس تجهیز |

مشخصات محصول

کمپرسورهای اویل فری مناسب جهت استفاده در صنایع داروئی ، صنایع غذایی ، الکترونیک و صنایع حساس به هوای فشرده با کیفیت بالا می باشند. طراحی خاص کمپرسورهای دندانه ای اویل فری خطر وجود روغن در هوای فشرده و هزینه های مربوط به آسیب محصولات در اثر وجود روغن در هوای فشرده را از بین می رود . برای تولید هوای فشرده 100 درصد بدون روغن ،جلوگیری از ورود روغن به واحد هواساز و فرآیند فشرده سازی ضروری است. کمپرسورهای اویل فری اطلس کوپکو دارای استاندارد ISO 8573-1 وایمنی بالا در خصوص هوای فشرده بدون روغن بوده و مشتریان با استفاده از این مدل کمپرسورها می توانند از هزینه های کم تعمیرات و نگهداری از قبیل تعویض فیلترهای سپراتور روغن لذت ببرند.