header-banner-image

کمپرسور اویل اینجکت

محصول :

کمپرسور اویل اینجکت

کمپرسور اویل اینجکت اطلس تجهیز |

مشخصات محصول

کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت جزء کمپرسورهای دوار هستند که با کاهش حجم هوا آنرا فشرده می کنند.در این سیستم روغن با هوای فشرده مخلوط می شود.وظایف روغن خنک کاری،روانکاری،تمیزکاری و محافظت از سیلها می باشد.روغن مخصوص کمپرسور باعث تضمین کارکرد دستگاه در شرایط استاندارد می باشد.روغن در واحد هواساز به همراه مولکول های هوا فشرده می گردد و در مرحله بعد توسط فیلتر سپراتور جدا شده و به سیستم بر می گردد.مخزن سپراتور محل ذخیره روغن و هوای فشرده داخلی می باشد و مینیمم پرشو ولو باعث ذخیره هوای فشرده داخلی می گردد.مینیمم پرشر ولو روی مخزن سپراتور نصب می باشد و به جز ذخیره اولیه هوا (حدود چهارونیم بار) دارای وظایفی از قبیل عدم ورود هوای فشرده به داخل مخزن سپراتور بوده که الکتروموتور در زمان استارت زیربار نباشد و در زمان حالت بدون بار مصرف انرژی به حداقل برسد.هوای فشرده بعد از خروج از مخزن سپراتور گرم می باشد که توسط رادیاتور هوا به دمایی معادل ۱۲ تا ۲۰ درجه سانتیگراد به اضافه دمای محیط می رسد.در حین خنک کاری هوای فشرده داخل مسیر قطرات آب تشکیل می شود که اگثر کمپرسورها هنگام خروج هوای فشرده دارای تله آبگیر می باشند تا میعانات ایجاد شده جدا شوند.در این شرایط هوای فشرده وارد خط می گردد.این هوا دارای ۳ ppm روغن می باشد که بعد از خروج از کمپرسور باید توسط میکروفیلترهای جذب روغن تصویه شوند و درصد روغن در هوای فشرده به حداقل برسد.روغن نیز از مخزن سپراتور به سمت رادیاتور روغن رفته و خنک می گردد تا بتواند دوباره وارد ایرند شده و عمل خنک کاری را انجام دهد.روغن بعد از مرحله خنک کاری وارد فیلتر روغن شده و بعد از تصویه شدن وارد ایرند میگردد.تزریق روغن به داخل واحد هواساز توسط اویل استپ ولو کنترل می گردد و وظیفه دیگر این قطعه بستن مسیر خروج روغن از ایرند هنگام خاموش شدن کمپرسور بوده تا کمپرسور هنگام استارت مجدد دارای روغن باشد و خشک استارت نشود.در مسیر روغن از مخزن سپراتور به سمت رادیاتور روغن ، ترموستاتیک ولو قرار دارد و وظیفه آن عدم ورود روغن به سمت رادیاتور روغن در زمانی که دمای آن پایین است می باشد.در این شرایط روغن از مخزن سپراتور وارد فیلتر روغن شده و در ادامه وارد واحد هواساز می گردد و بعد از بالا رفتن دمای روغن ،ترموستات مسیر روغن به سمت رادیاتور را باز می کند تا خنک کاری روغن انجام شود.